Een eigen waterbron in de tuin is een zeer duurzame en natuurlijke manier om uw tuin te voorzien van water. Dat scheelt voor u in kosten én helpt overdadig gebruik van schoon leidingwater voor de tuinplanten tegen te gaan. Wij boren en spuiten grondbronnen naar elk gewenste diept voor goed water voor de tuin.

Wij werken uitsluitend volgens de laatste BRL SIKB 2100 richtlijnen. Dit betekent een bronboring waarbij de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan het milieuvriendelijk uitvoeren van de werkzaamheden. Zo worden de doorboorde kleilagen opnieuw afgedicht met klei en de opgeboorde boorstoffen grotendeels terug gebracht op de oorspronkelijke plaats.

Geboorde bron

Een geboorde bron is over het algemeen minimaal 30 en maximaal 100 meter diep. Voor goede waterkwaliteit is het van belang dat we terecht komen in een zandlaag. Afhankelijk van het gebied, kunnen we van tevoren vaak al inschatten hoe diep we moeten boren voor een goed resultaat.

Bij een grondboring maken we gebruik van een hydraulische boorstelling waarmee we een diepe bron kunnen boren. We maken gebruik van water om de bron te spoelen.

In een geboorde bron kunnen we een onderwaterpomp installeren.  Het voordeel hiervan ten opzichte van een bovengrondse pomp, is dat een onderwaterpomp minder gevoelig is voor (vorst)schade en daardoor een langere levensduur heeft. Bovendien is deze pomp boven de grond niet te horen.

Gespoten bron

Bij een grondwaterpeil van maximaal 15 meter, kan er gebruik worden gemaakt van een spuitboring. Door middel van een waterstraal door een buis, spuiten we een bron door de verschillende grondlagen heen tot we in een goede waterlaag zitten. Deze manier van boren is goedkoper dan een geboorde bron.

Het is in een gespoten bron niet mogelijk om een ondergrondse pomp te plaatsen. Een spuitboring gaat dus altijd samen met een bovengrondse pomp. Wij adviseren deze in een schuur of box te plaatsen om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

© Copyright Bosch Waterprojecten